klein plein

klein plein is het al jaren sluimerende idee van Joost Dekker en Nike van Essen, een voornemen om samen zo laagdrempelig en pretentieloos mogelijk theater te maken. klein plein bestaat uit drie elementen: eten, programma en samenzijn.
In 2016 en 2017 hebben er in totaal achttien ‘theatrale bijeenkomsten’ plaats gevonden.

klein plein probeert iets ouds opnieuw uit te vinden
het is ons voortdurend veranderende en levende antwoord op de vraag:
hoe deel je iets met anderen dat van belang is voor jezelf?
of: wat is van belang voor ieder mens en hoe kunnen we elkaar helpen dat te vinden?
of: wat betekent het om een mens te zijn – hoe vorm je je mens-zijn tot een zinvol leven?
en hoe help je elkaar daar mooie antwoorden op te vinden?
we lezen veel, luisteren veel, horen veel, zien veel mooie antwoorden
en we houden ervan die vondsten door te geven
meestal zijn het prachtige pogingen van andere mensen
wij smullen het meest van de mensen die grandioos weten te falen in hun missie
en daarmee stiekem tóch het beste antwoord geven:
dat de mens altijd tekort zal schieten in het begrijpen van de wereld en zichzelf
daarin ben je niet alleen, dat laten die mensen ons voelen
bovendien stellen ze met hun pogingen een voorbeeld dat we kunnen navolgen:
als je grandioos en eerlijk faalt in je poging mens te zijn
dan is dat troostend voor een ander mens om te aanschouwen

Meer informatie over klein plein